Dasha deBrasovia 

 

 

father:BAIRAK AZSKAS CHABAN

 

mother : LADY DE VALENI                 

 

IMG_4234
IMG_4234
IMG_4231
IMG_4231
IMG_4237
IMG_4237
IMG_4227
IMG_4227
IMG_4222
IMG_4222
IMG_4223
IMG_4223

Dasha's mother 

Dasha's father